Jobba med oss

Vi söker ständigt drivna människor som vill bli en del av vårt team. LN Industrimontage lägger stor vikt vid kompetens och kvalitet. Därför investerar vi i utbildningar och kompetensutveckling för våra anställda.

 

Medarbetare som mår bra och en arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen är viktigt för oss. Därför arbetar vi förebyggande och systematiskt med ett ledningssystem för hälsa, säkerhet och miljö.

 

Vi har en internationell prägel på bolaget med mer än nio olika nationaliteter representerade i personalstyrkan. Hållbarhet är ett av våra prioriterade utvecklingsområden. Vi arbetar på bred front med olika typer av certifiering när det gäller material, arbetssätt, utbildningsnivå och dokumentation och räknar med att inom några år ha ställt om stora delar av verksamheten mot hållbarhet och internationalisering.